Alumni

Xinyi Chen, Bachelor, 2019-2021
Boyu Li, Bachelor, 2019-2021
Congying Liu, Bachelor, 2019-2021
Zhiyue Huang, Bachelor, 2019-2021
Ziyan Huang, undergraduate, 2019-2020
Kanghao Li, undergraduate, 2019-2020
Ruiqi Zhang, undergraduate, 2019-2020
Yang Hong, Master, 2018-2021
Zhugang Chu, Master, 2018-2021
Zhipeng Xu, Bachelor+Master, 2017-2021
Zheyu LI, undergraduate, 2019-2020
Yuhan XIANG, undergraduate, 2019-2020
Pengyu WANG, undergraduate, 2019-2020
Chenyan WANG, undergraduate, 2019-2020
Boxu QIAO, undergraduate, 2019-2020
Bocheng CUI, undergraduate, 2019-2020
Fangchao YU, Ph.D., 2015-2020
Zihao CHEN, undergraduate, 2018-2020
Yi WANG, Research Assistant, 2018-2020
Xuecheng QI, Bachelor, 2019-2020
Jinyuan GUO, Bachelor, 2019-2020
Wei DAI, Bachelor, 2019-2020
Kai CHEN, Bachelor, 2019-2020
Roxanne Morin, Master, 2018-2020
Xue HU, Bachelor+Master, 2016-2020
Zhongqun ZHANG, Master, 2017-2020
Qingyan ZHAO, Master, 2017-2020
Di CHEN, Master, 2017-2020
Teng LI, undergraduate, 2018-2019
Yujie WANG, undergraduate, 2018-2019
Jincheng WANG, undergraduate, 2018-2019
Beirui Yan, undergraduate, 2018-2019
Zijian MA, undergraduate, 2018-2019
Tao YANG, undergraduate, 2018-2019
Shihai YANG, undergraduate, 2018-2019
Leon Norman Gronych, undergraduate, 2018-2019
Jiaxi LIU, Bachelor, 2017-2019
Dong ZHAO, Bachelor, 2018-2019
Jie LI, Bachelor+Master, 2015-2019
Zhenqiang DENG, Master, 2016-2019
Yuan ZHANG, Master, 2016-2019
Yiyong SUN, undergraduate, 2016-2018
Jingpei WU, undergraduate, 2016-2018
Kaixian QU, undergraduate, 2017-2018
Zhe LIU, undergraduate, 2017-2018
Fuling Lin, undergraduate, 2017-2018
Zhiyu YANG, undergraduate, 2017-2018
Yinqiang ZHANG, Bachelor, 2017-2018
Xiang LIU, Bachelor, 2017-2018
Annan TANG, Bachelor, 2017-2018
Wencong YU, Bachelor, 2017-2018
Daoyu LI, Bachelor, 2016-2018
Lipeng ZHU, Bachelor, 2016-2018
Lingkai ZHANG, Master, 2015-2018
Le LIANG, Master, 2015-2018
Lu DING, Bachelor+Master, 2014-2018
Hexing YANG, Bachelor, 2015-2017
Jiaying LI, Bachelor, 2016-2017
Shikai QIU, Bachelor, 2016-2017
Qiqi ZHENG, Master, 2014-2017
Hongxiang CHEN, undergraduate, 2016-2017
Yingnan LIU, undergraduate, 2016-2017
Daiying ZHANG, undergraduate, 2016-2016
Han ZHANG, Bachelor, 2014-2016
Chenliang WANG, Bachelor, 2015-2016
Yuhang LI, undergraduate, 2014-2016
Shanya Hu, undergraduate, 2014-2016
SungKam YU, undergraduate, 2014-2016
Yuanjie WU, undergraduate, 2014-2016
Zhongtian CAI, undergraduate, 2015-2016
Chaojun TANG, Bachelor, 2014-2015
Gongyao CHEN, Bachelor, 2014-2015
Lei ZHANG, Bachelor, 2014-2015
Yingcong ZHONG, Bachelor, 2014-2015
Yu ZHUANG, Bachelor, 2014-2015