Alumni

Shanning ZHUANG, undergraduate, 2020-2023
Chengzong TANG, undergraduate, 2020-2023
Zhao ZHANG, undergraduate, 2020-2023
Wei LI, undergraduate, 2020-2023
Shengqi LI, undergraduate, 2020-2023
Siyu FENG, undergraduate, 2020-2023
Pengjie XU, Ph.D., 2018-2023
Yongbo SU, Bachelor, 2021-2023
Maoheng LIU, Bachelor, 2021-2023
Xianglong WU, Master student(Anhui University of Technology), 2021-2023
Dong SUN, Master student(joint supervision), 2021-2023
Jiang LI, Master, 2020-2023
Lou ZHONG, Bachelor & Master, 2018-2023
Qing ZHU, assistant professor(visiting scholars), 2021.09-2022.09
Yixiao ZHANG, undergraduate, 2022.09-2023.05
Rulin HE, undergraduate, 2022.09-2023.05
Jiankang ZHAO, undergraduate, 2022.09-2023.05
Yuxuan LIANG, undergraduate, 2019.04-2022.02
Yuanhao PAN, undergraduate, 2019.04-2023.02
Jinjun TAN, undergraduate, 2020.04-2022.07
Feiyu MENG, undergraduate, 2020.04-2022.07
Zeeshan Anjum, Postdoctor, 2022.06-2022.08
Lishuai ZHANG, research assistant, 2021.01-2022.03
Shujun LI, Master student(Anhui University of Technology), 2021.10-2022.06
Zhen WANG, undergraduate, 2021-2022
Yinghao HE, undergraduate, 2021-2022
Yidong CHANG, undergraduate, 2021-2022
Rouyan XIANG, undergraduate, 2021-2022
Ran SUN, undergraduate, 2021-2022
Hanrui SUN, undergraduate, 2021-2022
Bing CHEN, undergraduate, 2021-2022
Benjie DENG, undergraduate, 2021-2022
Zongrui LI, Bachelor, 2020-2022
Yichen LIANG, Bachelor, 2020-2022
Shuai LANG, Bachelor, 2020-2022
Mingyang SHAN, undergraduate, 2020-2022
Maoheng LIU, undergraduate, 2020-2022
Jiangning LUO, Bachelor, 2020-2022
Chenfei XU, Bachelor, 2020-2022
Baida JIN, Master, 2019-2021
Yanjun WANG, Master, 2019-2021
Ngo Gia Thao, Master, 2019-2021
Zheng ZHOU, Master, 2019-2021
Kun ZHANG, Master, 2019-2021
Daopeng JIN, Master, 2019-2021
Jingtao ZHANG, Ph.D., 2017-2022
Jiahui CHEN, undergraduate, 2020-2021
Shilong CHEN, undergraduate, 2019.11-2022.2
Liangjing SHAO, undergraduate, 2019.11-2022.2
Mingqingyang LI, undergraduate, 2020.1-2022.2
Liwei XU, undergraduate, 2019-2020
Duo QI, undergraduate, 2019-2020
Kun LIU, Master student(Anhui University of Technology), 2021.9-2021.10
Yinghao LI, Ph.D., 2015-2020
Xinyi CHEN, Bachelor, 2019-2021
Boyu LI, Bachelor, 2019-2021
Congying LIU, Bachelor, 2019-2021
Zhiyue HUANG, Bachelor, 2019-2021
Ziyan HUANG, undergraduate, 2019-2020
Kanghao LI, undergraduate, 2019-2020
Ruiqi ZHANG, undergraduate, 2019-2020
Yang HONG, Master, 2018-2021
Zhugang CHU, Master, 2018-2021
Zhipeng XU, Bachelor+Master, 2017-2021
Zheyu LI, undergraduate, 2019-2020
Yuhan XIANG, undergraduate, 2019-2020
Pengyu WANG, undergraduate, 2019-2020
Chenyan WANG, undergraduate, 2019-2020
Boxu QIAO, undergraduate, 2019-2020
Bocheng CUI, undergraduate, 2019-2020
Fangchao YU, Ph.D., 2015-2020
Zihao CHEN, undergraduate, 2018-2020
Yi WANG, Research Assistant, 2018-2020
Xuecheng QI, Bachelor, 2019-2020
Jinyuan GUO, Bachelor, 2019-2020
Wei DAI, Bachelor, 2019-2020
Kai CHEN, Bachelor, 2019-2020
Roxanne Morin, Master, 2018-2020
Xue HU, Bachelor+Master, 2016-2020
Zhongqun ZHANG, Master, 2017-2020
Qingyan ZHAO, Master, 2017-2020
Di CHEN, Master, 2017-2020
Teng LI, undergraduate, 2018-2019
Yujie WANG, undergraduate, 2018-2019
Jincheng WANG, undergraduate, 2018-2019
Beirui Yan, undergraduate, 2018-2019
Zijian MA, undergraduate, 2018-2019
Tao YANG, undergraduate, 2018-2019
Shihai YANG, undergraduate, 2018-2019
Leon Norman Gronych, undergraduate, 2018-2019
Jiaxi LIU, Bachelor, 2017-2019
Dong ZHAO, Bachelor, 2018-2019
Jie LI, Bachelor+Master, 2015-2019
Zhenqiang DENG, Master, 2016-2019
Yuan ZHANG, Master, 2016-2019
Yiyong SUN, undergraduate, 2016-2018
Jingpei WU, undergraduate, 2016-2018
Kaixian QU, undergraduate, 2017-2018
Zhe LIU, undergraduate, 2017-2018
Fuling Lin, undergraduate, 2017-2018
Zhiyu YANG, undergraduate, 2017-2018
Yinqiang ZHANG, Bachelor, 2017-2018
Xiang LIU, Bachelor, 2017-2018
Annan TANG, Bachelor, 2017-2018
Wencong YU, Bachelor, 2017-2018
Daoyu LI, Bachelor, 2016-2018
Lipeng ZHU, Bachelor, 2016-2018
Lingkai ZHANG, Master, 2015-2018
Le LIANG, Master, 2015-2018
Lu DING, Bachelor+Master, 2014-2018
Hexing YANG, Bachelor, 2015-2017
Jiaying LI, Bachelor, 2016-2017
Shikai QIU, Bachelor, 2016-2017
Qiqi ZHENG, Master, 2014-2017
Hongxiang CHEN, undergraduate, 2016-2017
Yingnan LIU, undergraduate, 2016-2017
Daiying ZHANG, undergraduate, 2016-2016
Han ZHANG, Bachelor, 2014-2016
Chenliang WANG, Bachelor, 2015-2016
Yuhang LI, undergraduate, 2014-2016
Shanya Hu, undergraduate, 2014-2016
SungKam YU, undergraduate, 2014-2016
Yuanjie WU, undergraduate, 2014-2016
Zhongtian CAI, undergraduate, 2015-2016
Chaojun TANG, Bachelor, 2014-2015
Gongyao CHEN, Bachelor, 2014-2015
Lei ZHANG, Bachelor, 2014-2015
Yingcong ZHONG, Bachelor, 2014-2015
Yu ZHUANG, Bachelor, 2014-2015